پیام خود را بنویسید

توسط شبکه متخصصان آموزش عالی: نخستین پنل میز پژوهشی احصای مصادیق نابرابری در آموزش عالی ایران برگزار می شود

 | تاریخ ارسال: 1402/3/22 | 
در راستای سلسله میزهای پژوهشی شبکه متخصصان آموزش عالی نخستین پنل میز پژوهشی احصای مصادیق نابرابری در آموزش عالی ایران با عنوان مفهوم عدالت و نابرابری در آموزش عالی به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.
 
 

🔸سخنرانان:

دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دکتر سمیه فریدونی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دکتر شهلا کاظمی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر یزدان ابراهیمی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 

⏱️ زمان: چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲  ساعت ۹:۰۰

◀️ مکان: خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، کوچه گلفام، شماره ۷۰، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سالن شهید سلیمانی

◀️ لینک ورود به جلسه: live.irphe.ac.ir


کلیدواژه ها: شبکه متخصصان آموزش عالی | شماع | میز پژوهشی |