پیام خود را بنویسید

به صورت مجازی برگزار گردید: چهارمین جلسه میز پژوهشی راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش تلفیقی در دانشگاه‌ها

 | تاریخ ارسال: 1402/3/14 | 

چهارمین جلسه میز پژوهشی «راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش تلفیقی در دانشگاه‌ها» به صورت مجازی به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و با مدیریت خانم دکتر زهرا رشیدی عضو هیات علمی گروه نوآوری آموزشی و درسی، دبیری خانم مهندس هما فضلی کارشناس مسئول گروه و حضور اعضاء برگزار شد.در این جلسه ابتدا خانم دکتر رشیدی ضمن خوشامدگویی به حاضرین، دستور جلسه چهارم را برای اعضاء تشریح کردند. همچنین با توجه به نزدیک شدن به پایان میز، برنامه جلسه آینده و جمع‌بندی و ارائه خروجی میز را مطرح کردند.
سپس آقای دکتر صالحی عضو میز، در خصوص نحوه ارزشیابی در آموزش تلفیقی ارائه مطلب داشتند.
در ادامه جلسه، موضوع خدمات دانشجویی در دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و اعضای میز دیدگاه‌های خود را پیرامون این موضوع مطرح کردند.

کلیدواژه ها: دکتر زهرا رشیدی | آموزش تلفیقی | مجازی | هما فضلی |