پیام خود را بنویسید

به صورت مجازی برگزار گردید: سومین جلسه میز پژوهشی راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش تلفیقی در دانشگاه‌ها

 | تاریخ ارسال: 1402/2/20 | 

سومین جلسه میز پژوهشی «راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش تلفیقی در دانشگاه‌ها» به صورت مجازی به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و با مدیریت خانم دکتر زهرا رشیدی عضو هیات علمی گروه نوآوری آموزشی و درسی، دبیری خانم مهندس هما فضلی کارشناس مسئول گروه و حضور اعضاء برگزار شد.

 
در این جلسه ابتدا خانم دکتر رشیدی ضمن خوشامدگویی به حاضرین، نکاتی که در شورای مدیران میز پژوهشی با حضور ریاست محترم موسسه آقای دکتر طاهری‌نیا و دبیر شبکه شماع آقای دکتر آقایی مطرح شده بود، برای اعضاء تشریح شد.
سپس دستور جلسه سوم میز مطرح شد که بر اساس آن، اقدامات مناسب برای جاری‌سازی آموزش ترکیبی در حوزه برنامه‌درسی در بافت آموزش عالی شامل مواردی همچون (محتوا، ارتباط عمودی و افقی موضوعات، روش تدریس، روش ارزیابی و غیره) و امکانات و تسهیلات همچون (کتابخانه، اینترنت، فضای کلاس، آزمایشگاه و غیره) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای میز دیدگاه‌های خود را پیرامون این مباحث مطرح کردند.
در انتها نیز خانم مهندس فضلی به معرفی سایت شبکه شماع که به تازگی راه‌اندازی شده است، پرداختند. سپس نحوه ثبت‌نام اعضا تشریح و از آن‌ها خواسته شد برای استفاده از امکانات ارائه شده در سایت شماع ثبت‌نام نمایند.

کلیدواژه ها: آموزش تلفیقی | دکتر زهرا رشیدی | شماع | دکتر نجف آقایی | مهندس هما فضلی | میز پژوهشی |