پیام خود را بنویسید

به میزبانی موسسه برگزار می گردد: دومین جلسه میز پژوهشی راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش ترکیبی در دانشگاه‌ها

 | تاریخ ارسال: 1402/2/6 | 

دومین جلسه میز پژوهشی راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش ترکیبی در دانشگاه‌ها در ذیل شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

 


این نشست از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ششم اردیبهشت آغاز و دکتر زهرا رشیدی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مدیر و هما فضلی کارشناس مسئول گروه نوآوری آموزشی و درسی دبیر میز خواهند بود. 


کلیدواژه ها: هما فضلی | دکتر زهرا رشیدی |