فهرست همایش‌ها و نشست‌های تخصصی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/5 | 
ردیف عنوان مجری برگزاری پوستر زمان پیشنهادی برای برگزاری
۱ الزامات و زیرساخت‌های آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور جمعیت پیشبرد ارتباط صنعت، دانشگاه و دولت با همکاری مؤسسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲ تصویرسازی بازار کار دانش‌آموختگان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳ ۱- نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیر رسمی در تحقق شعار سال – مهار تورم، رشد اقتصادی
۲- مشارکت بنگاه‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها و صنوف در اجرای آموزش‌های مهارتی غیر رسمی
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیمه اول خرداد
۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴ ۱- نظام جامع آموزش مهارتی
۲- مشارکت بخش خصوصی در آموزش مهارتی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی، دکتر کشتکار ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۵ تقویت پیوستگی بین نظام آموزش عمومی، فنی حرفه‌ای و آموزش عالی با تأکید بر آموزش‌های مهارتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش - دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار و دانش آموزش و پرورش نیمه دوم اردیبهشت
۶ ۱- نهادینه‌سازی نظام ملی صلاحیت حرفه‌ای در آموزش مهارتی رسمی
۲- حکمرانی آموزش عالی مهارتی در کشور
دانشگاه فنی و حرفه‌ای
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
نیمه اول خرداد
۷ نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در توسعه آموزش هدفمند، نیازمحور و مهارتی دانشگاه صنعتی سجاد مشهد ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۸ آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور (تحلیل وضع موجود) مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۹ آموزش عالی اشتغال آفرین و هدفمند در پرتو طراحی نظام هدایت شغلی جهاد دانشگاهی ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۰ مهارت آموزی کارکنان وظیفه در توسعه آموزش های مهارتی در کشور پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری نیمه اول خرداد
۱۱ راهکارهای توسعه آموزش هدفمند و مهارتی نیازمحور در رشته های هنر دانشگاه هنر اصفهان ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۲ آموزش مهارتی در آموزش عالی، چالش ها، فرصت ها و ساختارها دانشگاه رازی کرمانشاه نیمه اول خرداد
۱۳ ۱- آموزش ضمنی، یادگیری تلویحی
۲- رویکردهای تقاضامحور و مبتنی بر ارتقاء مهارت در آموزش هنر
دانشگاه هنر اسلامی تبریز نیمه دوم خرداد
۱۴ مهارت آموزی و نوآوری علوم انسانی و اجتماعی با تاکید بر تجربه سرای نوآوری و خانه خلاق علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۵ اعلام خواهد شد دانشگاه الزهرا (س) نیمه اول خرداد
۱۶ اعلام خواهد شد دانشگاه شهید چمران اهواز

دفعات مشاهده: 172 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA