پیام خود را بنویسید

تصویب سه میز پژوهشی در چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری شبکه متخصصان آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1401/11/11 | 

چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.
 


به گزارش روابط عمومی موسسه در این نشست که با حضور دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه و اعضا شورای سیاستگذاری برگزار شد؛ سه میز پژوهشی «آموزش تلفیقی در دانشگاه‌ها: راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش تلفیقی»، «احصاء مصادیق نابرابری در آموزش عالی ایران» و «استقلال دانشگاه‌ها از طریق ایجاد منابع درآمدی جدید و پایدار» با هدف پاسخگویی به مسائل و چالش‌های آموزش عالی مورد تصویب قرار گرفت.
گفتنی است "شبکه متخصصین آموزش عالی" با هدف هم‌افزایی دانشگاه‌های سراسر کشور برای بررسی مسایل حوزه‌های تخصصی و خارج شدن از وضعیت جزیره‌ای و حل مشکلات موجود در این بخش از شش ماه پیش توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راه اندازی و پس از تصویب اساسنامه تاکنون نسبت به برگزاری یک گردهمایی و چهار جلسه شورای سیاستگذاری اقدام شده است.   


 

کلیدواژه ها: علی باقر طاهری نیا | شماع | شبکه متخصصان آموزش عالی | نجف آقایی |