با مشارکت صاحبنظران: نخستین جلسه میز پژوهشی راهنمایی برای شیوه جاری سازی آموزش ترکیبی در دانشگاهها برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1401/12/13 | 

نخستین جلسه میز پژوهشی "راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش ترکیبی در دانشگاهها" به مدیریت دکتر زهرا رشیدی عضو هیات علمی موسسه و با حضور اعضای میز به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در رابطه با دلایل تاسیس شبکه دانش آموختگان آموزش عالی و برگزاری میزهای پژوهشی گفت: پس از بررسی های صورت گرفته و براساس تجربه موسسات مشابه بین المللی به یک خلاء رسیدیم  و آن خلاء عبارت است از شبکه سازی متخصصان آموزش عالی، یکی از ماموریت های موسسات مشابه موسسه ما در دنیا ایجاد شبکه های ملی و بین المللی است.

طاهری نیا افزود: بررسی تجربه های بین المللی و حجم مسائل و موارد آموزش عالی به ما این پیام را می دهد که باید راههای موازی را طی کنیم. لذا با تعداد محدود هیات علمی در موسسه بهترین کار، ایجاد شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) است. در اولین قدم با دعوت از پیشکسوتان و صاحبنظران اساسنامه شبکه تهیه و به تصویب شورای پژوهشی موسسه رسید.

وی در ادامه با تعریف شبکه متخصصان آموزش عالی گفت: در شبکه متخصصان افرادی که دانش آکادمیک در حوزه آموزش عالی داشته اند، افرادی که تجربه مدیریتی و موفق و طراز بالا در این حوزه داشته اند و همچنین افرادی که کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه آموزش عالی داشته اند عضو این شبکه خواهند شد. اساسنامه برای عضویت افراد وسیع دیده شده و شناسایی افراد نخبه در حال انجام است.

میزهای پژوهشی یکی از برون دادهای شبکه شماع است

طاهری نیا یکی از برون دادهای بیرونی این شبکه را میزهای پژوهشی دانست و ویژگی این میزها را وجود یک گروه پژوهشی سیار با اولویت مسئله محوری، بین رشته ای، تحول گرا و مدت دار برشمرد و ادامه داد: برگزاری نخستین میز پژوهشی تجربه ای است که برای موسسه ماندگار خواهد بود و انتظار بنده این است مسائل آموزش عالی که بسیار هم فراوان است در این میزها مطرح شود.

دعوت از متخصصان برای عضویت در شبکه شماع

در ادامه دکتر نجف آقایی مشاور رئیس موسسه و دبیر شبکه متخصصان آموزش عالی گفت: ما به دنبال ایجاد این شبکه و شناساندن این شبکه در بعد ملی هستیم. شبکه در حال شکل گیری است و هنوز ابهامات مختلفی مانند نوع ساختار، اهداف و افق پیش رو وجود دارد.

وی در ادامه ضمن درخواست از شرکت کنندگان در نشست در خصوص بررسی راههای جذب متخصصان در این شبکه گفت: یکی از این راهها خلق ارزش است و اگر ما در این شبکه ارزش خلق کنیم ذینفعان نیز برای جذب در این شبکه پیش قدم می شوند. 
 


دکتر محمد جوادی پور نیز گفت: شان موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی یک شان حاکمیتی است و تاسیس شبکه شماع و برگزاری میزهای پژوهشی نیز ایده خوبی است.  وی ادامه داد: استفاده از تجارب و ظرفیت دانشگاهها و پژوهشگاهها یکی از مواردی است که می بایست مد نظر قرار گیرد و برای شبکه نیز می توان لایه های مختلف رسمی و غیررسمی تعریف کرد. اجتماع متخصصان کشور نیاز به داشتن برنامه دارد لذا نیاز است تا خود شبکه برنامه ای مدون داشته و با احصاء مشکلات وزارت علوم بر اساس اولویت ، میزهای مختلفی را برگزار کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به عنوان میز گفت: باید محاسن، ظرفیت ها و معایب یادگیری ترکیبی را استخراج کنیم. اگر داریم به یادگیری ترکیبی نگاه می کنیم بحث نباید فقط پیوند آنها باشد بلکه اتفاق حداکثری این است که بدانیم استاد ما چه میخواهد؟ و باید نسبت به رفع نیازهای او حرکت کنیم و آزادی عمل را به استاد بدهیم.

دکتر کیوان صالحی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز ضمن تبریک ایده برگزاری میز پژوهشی گفت: به نظر بنده دانشگاه به جای مسئله محوری می بایست مسئله آفرینی کند لذا دانشگاه فقط به حل مسائل فکر نمی کند و به سمت رهبری جامعه حرکت می کند. وی همچنین پیشنهادهای خود را در خصوص عناوین میزهای پژوهشی آینده با اعضاء نشست به اشتراک گذاشت.

دکتر زهرا احمدی عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز با اشاره به عنوان میز پژوهشی خواستار آن شد تا خروجی میزهای پژوهشی بصورت منویی در اختیار افراد قرار گیرد تا ذینفعان نیز حق انتخاب داشته باشند. وی همچنین افزود: شبکه باید دربرگیرنده محورهایی باشد که می توانند بر کیفیت آموزش عالی تاثیر بگذارند.

دکتر مریم برادران عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: از این میز قصه گفتگو و تنوع پذیری به ذهنم می رسد لذا باید در میزهای آِینده از مرکز گرایی فاصله گرفت و به سایر استانها و دانشگاههای کشور نیز تسری پیدا کند. خود میز می تواند تلفیقی باشد و پیشنهاد من این است که در تعریف محورها و مسئله ها فرآیندی طی شود که همه بتوانند پیشنهادی برای عناوین میز را داشته باشند.

دکتر مریم حسینی نیز ضمن اشاره به احصاء مهمترین مسائل حوزه آموزش عالی گفت: مهمترین مسائل باید با نظر و مشارکت همه دانشگاهها و اعضای هیات علمی احصاء و اولویت بندی شود.

عضو هیات علمی موسسه ادامه داد: دغدغه بنده اینست که پس از انجام همه این کارها و انتخاب بهترین عناوین سرنوشت خروجی جلسات چه می شود و این خروجی به کجا بازخورد داده می شود؟ دانشگاه به عنوان یک نهاد در درجه اول نیاز است که مسائل جامعه و شهروندان را حل کند.


دکتر زهرا نیکنام عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی نیز در پاسخ به سوال چه ارزشی خلق کنیم تا اافراد خودشان به شبکه ملحق شوند گفت: می توان از دو منظر به این سوال پاسخ داد یک اینکه علایق متخصصان آموزش عالی چیست و به چه چیززهایی نیاز دارند  و اگر این شبکه به نیاز آنها پاسخ دهد افراد خود به شبکه می پیوندند. لذا احصاء نیازها، دغدغه ها و خواسته ها حتما باعث حضور افراد می شود. و در بعد بعدی اساتید از تعاملات علمی استقبال می کنند لذا باید موانع این موضوع برداشته شود.
 


کلیدواژه ها: نجف آقایی | علی باقر طاهری نیا | شبکه متخصصان آموزش عالی | میز پژوهشی | شماع | زهرا رشیدی |