پیام خود را بنویسید
 

برگزاری نخستین جلسه میز پژوهشی: راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش ترکیبی در دانشگاهها

 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 | 

نخستین جلسه میز پژوهشی "راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش ترکیبی در دانشگاهها" در ذیل شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) توسط موسسه برگزار می شود.

 
 

🔸مدیر میز: دکتر زهرا رشیدی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 

⏱️ زمان: چهارشنبه دهم اسفند ماه ۱۴۰۱  ساعت ۱۴:۰۰

◀️ مکان: خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، کوچه گلفام، شماره ۷۰، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سالن شهید سلیمانی

◀️ لینک ورود به جلسه: live.irphe.ac.ir

 

کلیدواژه ها: میز پژوهشی | شبکه شماع | شبکه متخصصان آموزش عالی | دکتر زهرا رشیدی |