دکتر طاهری نیا در گفتگوی اختصاصی با آنا: تحول در عرصه علم و فناوری؛ حاصل ارتباط دو سویه نهادهای علمی و سیاست گذاری

 | تاریخ ارسال: 1401/12/1 | 

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: ارتباط دو سویه‌ای را با شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد کرده ایم که نتیجه آن تحول در علم و فناوری کشور است.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانش و فناوری خبرگزاری آنا درباره تعامل دو سویه شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد حوزه علم و فناوری مسئولیت قانونی دارد و دارای رویکرد توسعه ای، حمایتی و تسهیل گری در مسائل مختلف است.
طاهری نیا  گفت: انتظار جامعه علمی این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با همین نگاه مسیر فرا دستی و سیاستگذاری‌های کلان داشته باشد.
وی اضافه کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی که نهاد سیاستگذاری است برای اتخاذ تصمیمات درست و دانش بنیان و خرد جمعی با موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی اقدام به برگزاری برنامه‌های مشترک کرده است که این خرد جمعی مبتنی بر بارش فکری و دعوت از نخبگان و صاحب ایده هاست.
 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند مورد مشخص مسئله پیشنهاد می‌کند و موسسه برنامه ریزی آموزش عالی به عنوان کانون تفکر آموزش عالی آن مسائل را در قالب پنل‌های علمی با موضوع نخبگان با دیدگاه‌های مختلف به بحث می‌گذارد و خروجی این نشست‌ها شامل پیشنهادات سیاستی و ایده‌های سیاستی به منظور تحول در نظام آموزش عالی و علم و فناور کمک می‌کند.

ایجاد مثلث ۳ ضلعی ارتباط بین موسسه پژوهشی و شورای عالی و نخبگان برای توسعه علمی
طاهری نیا اضافه کرد: این دو تجربه موفق را الگو قرار می‌دهیم و پس از برگزاری نشست‌ها هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می‌کنیم در مسائل مختلف همین روش را پیش یگیریم، یعنی به صورت مثلث ۳ ضلعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و نخبگان با یکدیگر همکاری خواهند داشت.
رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ادامه داد: خروجی این سیاست دانش پایه‌ای است که به توسعه علم و فناوری کمک می‌کند و این موضوع تجربه تازه‌ای است که با شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت تعاملی انجام می‌شود و تاکنون نشست‌هایی در این زمینه با عنوان جهش علمی و آزاد اندیشی برگزار شده که به منظور تحول در علم و فناوری است.

کلیدواژه ها: علی باقر طاهری نیا | شورای عالی انقلاب فرهنگی | مصاحبه | خبرگزاری آنا |