پیام خود را بنویسید
 

سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکرصالحی با موضوع: مطالعه دیدگاه و نظرات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در زمینه برنامه هفتم توسعه (بخش عتف)

 | تاریخ ارسال: 1401/11/23 | 

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی می کند. 

 
 

◀️ موضوع: مطالعه دیدگاه و نظرات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در زمینه برنامه هفتم توسعه (بخش عتف)   

🔸سخنران: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

⏱️ زمان: دوشنبه ۱۷ بهمن ساعت ۱۳:۰۰

◀️ مکان: خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، کوچه گلفام، شماره ۷۰، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سالن شهید سلیمانی


کلیدواژه ها: نشست علمی | سلسله سخنرانی | غلامرضا ذاکرصالحی |