پیام خود را بنویسید
 

مصاحبه دکتر طاهری نیا با برنامه چه سفرها کرده ایم شبکه پنج سیما - بهمن ماه سال ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/11/18 | 

کلیدواژه ها: چه سفرها کرده ایم | دکتر علی باقر طاهری نیا | فیلم |