پیام خود را بنویسید
 

برگزاری نشست تخصصی: هدایت جریان رشد و جهش علمی کشور

 | تاریخ ارسال: 1401/11/11 | 
نشست تخصصی "هدایت جریان رشد و جهش علمی کشور" توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی برگزار می شود


◀️ سخنرانان: 
🔸دکتر احمدعلی یزدان پناه عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
🔸 دکتر محمدرضا حمیدی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
🔸 دکتر بهرام رمضان زاده دانشمند ایرانی برتر جهان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رنگ
🔸دکتر محمدرضا فقیهی عضوهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
🔸 دکتر محمد عسکریان مدیرکل دفتر امور کمیسیون های تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی
🔸 دکتر مصطفی تقوی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف

  
⏱️ زمان: چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۰۰

◀️ مکان: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

 

کلیدواژه ها: نشست تخصصی | دکتر احمد علی یزدان پناه |