پیام خود را بنویسید
 

سخنرانی دکتر یزدان ابراهیمی با موضوع: پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان دانشگاههای دولتی تهران

 | تاریخ ارسال: 1401/11/17 | 
در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر یزدان ابراهیمی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی می کند. 
 
◀️ موضوع: پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان دانشگاههای دولتی تهران

🔸سخنران: دکتر یزدان ابراهیمی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 

⏱️ زمان: دوشنبه ۱۷ بهمن ساعت ۱۳:۰۰

◀️ مکان: خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، کوچه گلفام، شماره ۷۰، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سالن شهید سلیمانی


کلیدواژه ها: سخنرانی | دکتر یزدان ابراهیمی |