پیام خود را بنویسید
 

برگزاری کارگاه آموزشی: بررسی ناهنجاری‌های عضلانی-اسکلتی نیروی انسانی موسسه؛ ارائه پروتکل‌های تمرینی

 | تاریخ ارسال: 1401/9/22 | 

موسسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی کارگاه "بررسی ناهنجاری‌های عضلانی-اسکلتی نیروی انسانی موسسه؛ ارائه پروتکل‌های تمرینی" را برگزار می کند. 

 


 مدیر کارگاه: دکتر نجف آقایی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی
 مدرس کارگاه: دکتر فریبا محمدی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  
زمان: چهارشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

کلیدواژه ها: دکتر نجف آقایی | کارگاه آموزشی | تربیت بدنی |