پیام خود را بنویسید

با حضور معاون دفتر آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان سازمان برنامه و بودجه نهمین نشست کمیسیون تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1401/8/28 | 

نهمین نشست کمیسیون تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه (بخش عتف) با حضور دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،دکتر افشین کسالایی معاون دفتر برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه، دکتر فرحناز صبوحی معاون دفتر آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان سازمان برنامه و بودجه، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی عضو هیات علمی موسسه و دبیر کمیسیون تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه در بخش عتف و نمایندگان حوزه های مختلف در سالن شهید سلیمانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه در ابتدای نشست دکتر ذاکرصالحی بر ضرورت تعامل گسترده مدیران و کارشناسان با سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد. در ادامه دکتر فرحناز صبوحی معاون دفتر آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه ابعاد این تعامل را تشریح و بر ضرورت تسریع در تدوین نهایی برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
سپس دکتر افشین کسالایی معاون دفتر برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه سخنرانی خود را با عنوان "نقشه راه تدوین برنامه هفتم" ارائه کرد. وی پس از تشریح وضعیت اقتصادی کشور از زبان آمار و ارقام رسمی و آسیب‌شناسی برنامه‌های جامع توسعه این سبک را از برنامه‌ریزی با توجه به محدودیت منابع ناکارآمد دانسته و بر تغییر رویکرد همگان به سوی برنامه‌ریزی مبتنی بر هسته‌های کلیدی تأکید کردند.
در پایان این جلسه دکتر طاهری‌نیا در جمع‌بندی خود بر داشتن چارچوب زمان‌بندی، تعامل با ذی‌نفعان ضرورت تسریع در تدوین نهایی برنامه را یادآور شد.

 

کلیدواژه ها: سازمان برنامه و بودجه | برنامه هفتم توسعه | موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی |