پیام خود را بنویسید

دکتر طاهری نیا به سمت دبیر کمیته مشترک علمی ایران و قطر منصوب شد

 | تاریخ ارسال: 1401/8/27 | 

با حکم قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل، دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به سمت عضو و دبیر کمیته مشترک علمی ایران و قطر منصوب شد.

 

دکتر حدادی اصل در این  حکم انتصاب آورده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب علمی و در راستای یادداشت تفاهم همکاری در زمینه آموزش عالی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و قطر، جنابعالی را به سمت دبیر و عضو کمیته مشترک علمی ایران و قطر منصوب می نمایم.
قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین علمللی همچنین در این حکم انتصاب اظهار امیدواری کرده است تا نشست های کمیته یاد شده به صورت منظم با محوریت موضوعات مهم علمی و فناوری دو کشور در تهران و دوحه برگزار شود.

کلیدواژه ها: کمیته مشترک علمی ایران و قطر | حکم انتصاب | دکتر علی باقر طاهری نیا | همکاری های علمی و بین المللی |