پیام خود را بنویسید

برگزاری نشست های تخصصی: حکمرانی، رهبری و مدیریت آموزش عالی و بین المللی شدن آموزش عالی در دوران پسا کرونا

 | تاریخ ارسال: 1401/8/17 | 

نشست های تخصصی حکمرانی، رهبری و مدیریت آموزش عالی و بین المللی شدن آموزش عالی در دوران پسا کرونا توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی و با همکاری موسسه ملی پژوهش‌های آموزش عالی مالزی برگزار می‌شود.

 

◀️ سخنرانان: 
🔸دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
🔸 دکتر مرشیدی سیرت رئیس موسسه ملی پژوهش‌های آموزش عالی مالزی
🔸 دکتر محمدرضا محمدزاده عطار معاون علمی و سازمانها تخصصی مرکز همکاریهای علمی و بین المللی
🔸 دکتر احمدرضا روشن عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
🔸 دکتر اسماعیل موسوی عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
🔸 دکتر عباس قنبری باغستان عضو هیات علمی دانشگاه تهران
🔸 دکتر نجم الدین یزدی عضو هیات علمی پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف 
🔸 دکتر محمد مفتاهو عضو هیات علمی موسسه ملی پژوهش‌های آموزش عالی مالزی

  
⏱️ زمان: یکشنبه ۲۲ آبانماه ساعت ۱۰:۰۰الی ۱۶:۰۰

◀️ مکان: خیابان آفریقا، کوچه گلفام، شماره ۷۰ -  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

کلیدواژه ها: نشست تخصصی | موسسه ملی پژوهش های آموزش عالی مالزی | موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | موسسه ملی پژوهش‌های آموزش عالی مالزی |