پیام خود را بنویسید

مصاحبه دکتر طاهری نیا با رادیو گفتگو در مورد ایده (ازما)

 | تاریخ ارسال: 1401/8/15 | 

مصاحبه دکتر علی باقر طاهری نیا رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با رادیو گفتگو در مورد ایده خلاقانه "ازما"


علی باقر طاهری نیا
 

کلیدواژه ها: رادیو گفتگو | ازما | دکتر علی باقر طاهری نیا |