پیام خود را بنویسید

برگزاری پنل تخصصی: ارزیابی سیاست های خصوصی سازی آموزش عالی در ایران

 | تاریخ ارسال: 1401/8/15 | 

پنل تخصصی ارزیابی سیاست های خصوصی سازی آموزش عالی در ایران با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

 
 

◀️ سخنرانان: 
🔸دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
🔸دکتر احمدرضا روشن عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
🔸 دکتر اسماعیل موسوی عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
🔸 دکتر رحیم صفری فارفار معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم
🔸 دکتر مریم قاسمی دبیر پنل و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 
🔸 دکتر مریم سادات قریشی خوراسگانی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

  
⏱️ زمان: سه شنبه ۱۷ آبانماه ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۶:۴۵ 

◀️ مکان: سالن شورای یک دانشکده رونشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی


کلیدواژه ها: پنل تخصصی | ارزیابی آموزش عالی | دکتر ذاکرصالحی | دکتر روشن | دکتر موسوی |

مطالب مشابه