پیام خود را بنویسید

با حکم وزیر علوم: دکتر علی باقر طاهری نیا به سمت رئیس کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد

 | تاریخ ارسال: 1401/8/14 | 

دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی را به سمت رئیس کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد.

 
علی باقر طاهری نیا

به گزارش روابط عمومی موسسه؛ وزیر علوم در این حکم با اشاره به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده دکتر طاهری نیا آورده است: به استناد مصوبه شورای عالی اداری و ابلاغیه سال ۱۳۸۵ وزارتی مبنی بر تشکیل کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به سمت رئیس کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در پیشبرد اهداف نظام آموزش عالی کشور، به ویژه بهبود و ارتقاء کیفیت نظام آمار آموزش عالی موفق و موید باشید.
گفتنی است کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۸۵ با حکم وزیر علوم وقت در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مستقر است و موسسه از ۵۴ سال پیش تاکنون به عنوان مرجع رسمی آمار آموزش عالی اقدامات خود را در جهت جمع آوری، تحلیل و ارائه آمار آموزش عالی به انجام می رساند.  

کلیدواژه ها: وزیر علوم | کمیته آمار بخشی | علی باقر طاهری نیا | آمار آموزش عالی | محمد علی زلفی گل |