پیام خود را بنویسید

بازدید رئیس موسسه تحقیقات جمعیت از موسسه

 | تاریخ ارسال: 1401/8/8 | 

دکتر مسعود عالمی نیسی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت و هیات همراه از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بازدید کردند

 

به گزارش روابط عمومی موسسه در این بازدید دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ضمن بیان فعالیت ها و برنامه های موسسه به تشریح ظرفیت های همکاری مشترک از جمله؛ آمار آموزش عالی، شبکه متخصصین آموزش عالی و مرکز افکارسنجی پرداخت و تصریح کرد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی آمادگی همکاری در قالب طرح مسئله محور با موسسه تحقیقات جمعیت کشور را دارد.
سپس دکتر عالمی نیسی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت نیز ضمن معرفی ظرفیت ها و دستاوردهای آن موسسه خاطرنشان کرد که چگونه هر دو موسسه می توانند مسائل روز در این حوزه ها را با استفاده از ظرفیت های موجود پاسخ دهند.
در این بازدید همچنین دکتر اصغر زمانی معاون پژوهشی، دکتر مهدی دهمرده معاون توسعه مدیریت و منابع و دکتر نجف آقایی مشاور رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکترعلی میرزایی معاون توسعه مدیریت و منابع و دکتر دکتر نادر مطیع حق شناس معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات جمعیت حضور داشتند و به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند و  در پایان مقرر شد با عقد تفاهم نامه ای موضوعات مشترک مورد نظر دو موسسه اجرایی گردد.

 

کلیدواژه ها: دکتر عالمی نیسی | نشست مشترک | بازدید | علی باقر طاهری نیا |