پیام خود را بنویسید

در نشست دوجانبه بررسی شد: راههای همکاری های مشترک بین موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و مرکز همکاریهای علمی و بین المللی

 | تاریخ ارسال: 1401/8/7 | 

رئیس و معاون پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی مرکز همکاری های علمی بین المللی طی نشست دوجانبه راههای همکاری های مشترک را بررسی کردند.

 
علی باقر طاهری نیا

به گزارش روابط عمومی موسسه در این نشست دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس، دکتر اصغر زمانی معاون پژوهشی و دکتر مهتاب پورآتشی مدیر همکاری های علمی و بین المللی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با دکتر محمدرضا محمدزاده عطار معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی مرکز همکاری های علمی بین المللی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار دکتر طاهری نیا با اشاره به سوابق و پیشینه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: موسسه با بیش از پنجاه سال سابقه در حوزه آموزش عالی با انجام مطالعات علمی و مساله محور، نقش مهم کانون تفکر تصمیم سازی و تصمیم گیری وزارت علوم تحقیقات و فناوری را برعهده دارد.
دکتر محمدزاده عطار نیز در این دیدار چند مساله در حوزه بین المللی شدن آموزش عالی را بیان داشت از جمله ارتباط دوجانبه بین ایران و دیگر کشورها، زبان و ادبیات فارسی، و سازمان های بین المللی که ایران در آنها عضویت دارد.
در پایان مقرر شد؛ انجام طرح­های پژوهشی سیاستی کوتاه مدت و برگزاری پنل برای هریک از مسایل مطرح شده در دستورکار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی قرار گیرد.

 


 

کلیدواژه ها: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | مرکز همکاری های علمی و بین المللی | دکتر علی باقر طاهری نیا |