به میزبانی موسسه: پنل تخصصی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1401/7/25 | 

پنل تخصصی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی با مشارکت صاحبنظران این حوزه به همت گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

 
علی باقر طاهری نیا

به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر محمد جواد صالحی عضو هیات علمی موسسه و مدیر پنل در ابتدای این نشست با اشاره به مسئله بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در خصوص تربیت نیروی انسانی متخصص به دو رویکرد نیازسنجی بازار کار و و کارآفرینی پرداخت. وی اضافه کرد براساس رویکرد اول باید ببینیم بازار کار چه چیزی نیاز دارد و بر اساس آن دانشگاهها رشته ها و گرایش های مختلف را تدوین کنند. در رویکرد دوم فرد نه تنها برای خود کار ایجاد می کند بلکه برای سایر افراد جامعه نیز کارآفرین است و دانشگاه باید کارآفرین تربیت کند.  
وی اضافه کرد: تحولات جمعیتی، مشارکت زنان، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و سایر مسائلی که مترتب است بر اشتغال فارغ التحصیلان در پنل مورد بررسی قرار می گیرد و باید برای بررسی موضوع پنل یک حد وسط را در نظر بگیریم. در این پنل دو رویکرد داریم در هفته اول بیشتر تجارب جهانی و مقایسه تطبیقی مطرح می شود و در پنل بعدی رویکرد ما بررسی عوامل موثر و چگونگی حل مسئله است. 
صالحی افزود اگر رویکرد کارآفرینی را بپذیریم موضوع اشتغال پذیری و مهارت های بازار کار نیز امورد توجه جدی قرار می گیرد و در پنل توسط سخنرانان مطرح خواهد شد.

مطالعه در خلا معتبر نیست
در ادامه دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه با اشاره به عنوان سخنرانی خود با موضوع " نسبت به منزله پنجره معرفتی" گفت: همانطور که در برنامه نشست نیز اعلام شده بحث امروز من بیشتر جنبه طرح موضوع است. من در این زمینه الهام می گیرم از دو سرچشمه نظری، نخست: سرچشمه "نسبت ها و تناسب" در ریاضیات و دوم نظریه "نسبیت" انیشتین، در ریاضیات نسبت را به این معنی تعریف می کنند که مقایسه دو کمیت با واحد های مشابه که نشان می دهد چه مقدار از یک کمیت در کمیت دیگر وجود دارد و بخشی از صحبت های امروز ما از جنس همین نسبت ریاضیات است. اما در نسبیت انیشتنی که با نسبت ریاضیاتی یک وجه اشتراک دارد عبارتست از اینکه متغیرها در تعامل با یکدیگر جایگاهشان تعریف می شود. در این دو مقوله چه نسبت باشد چه نسبیت، دنبال این هستیم که بگوئیم مطالعه در خلا معتبر نیست. نظریه نسبت ها در کمیت معنی دارد و اساسا حوزه شمول آنها امور کمی است و به گمانم می توان آن را در کیفیت ها نیز جاری ساخت.
طاهری نیا ادامه داد: از نظریه نسبت ها در ریاضیات و نظریه نسبیت انیشتین می شود استفاده کرد برای اینکه ما به جای محاسبه نسبت کمیت ها نسبت کیفیت ها را نیز مطالعه بکنیم. لذا بنده عنوان سخنرانی خود را "نسبت به منزله پنجره معرفتی" گذاشتم. یعنی اینکه اگر شما میخواهید بدانید دانشگاه چیست باید بدانید نسبت دانشگاه به جامعه چیست؟ اگر می خواهیم بدانیم علم چیست باید آنرا نسبت به چیز دیگری مقایسه کنیم. بدون توجه به نسبت ها نمی شود مطلق قضاوت کرد. برای اینکه بدانیم عملکردی خوب است یا بد است باید ببینیم نسبت به چه کسی، نسبت به چه چیزی و این یعنی بدون توجه به نسبت ها نمی شود قضاوت کرد.
وی افزود: برای تعریف دانشگاه نیز باید حتما به نسبت دانشگاه و متغیر دوم توجه داشته باشیم ، متغیر دوم ممکن است اشتغال باشد، تعالی باشد و یا هر متغیر دیگری، بنابراین به این توجه شود که قضاوت بدون توجه به متغیر دوم عقیم است. لذا حتما در قضاوت درباره دانشگاه باید توجه شود نسبت دانشگاه و جامعه چیست؟ نسبت دانشگاه و توسعه چیست؟ پژوهشگران در تحلیل کارکرد دانشگاه می گویند دانشگاه تاسیس شده است تا مشکل جامعه را حل کند در حالیکه امروز دانشگاه درگیر حل مشکلات خودش شده است. حال اگر سئوال این باشد که در مقوله اشتغال و بیکاری، در ظرفیت ظرف موجود دو متغیر کشش بازار و کیفیت آموزش کدامیک سهم بیشتری دارند به اعتقاد من کشش بازار. اما اگر گفته شود در موضوع اشتغال و بیکاری با توجه به ظرفیت های پنهان، کشش بازار مقصر است یا کیفیت آموزش، نظر من بر کیفیت آموزش است. لذا در این پنل به این سمت حرکت کنیم که به گزاره های پیشنهادی برسیم که بر اساس آنها سیاست های پیشنهادی برای وزارت علوم ارسال کنیم.

 

دکتر حسن طایی استاد دانشگاه علامه نیز سخنان خود را در این پنل در دو بخش ارائه کرد، طایی در بخش اول به چیستی اشتغال پذیری اشاره کرد و در بخش دوم خانه بهره ها را مورد بررسی قرار داد.
طایی در جمع بندی بخش اول سخنان خود گفت : اشتغال‌پذیری یعنی دانشجویان و دانش آموختگانی که کنجکاوانه می­نگرند، موثر می­شنوند، دقیق­ صحبت می­کنند، درست می­نویسند، خوب درک می‌کنند، هوشمندانه شبکه سازی میکنند، جسورانه تجربه می ورزند، ارزشمندانه به دست ‌می‌آورند،کارآمدانه تطبیق و دگرگون می سازند،  به زیبائی نمایش می دهند  و به صورت پیوسته مهارت‌ها و خصوصیات فردی‌ خود را ارتقاء می­دهند تا قادر شوند شغل مولد با دستمزد قابل قبول بیابند که به خود، جامعه و اقتصاد سود برسانند.
وی در بخش دوم سخنان خود به تفاوت هوش و بهره پرداخت و هفت عنصر یادگیری در محیط آموزشی را به ترتیب: دیدگاه معرفت‌شناختی فرد درباره اینکه یادگیری ستون اصلی پیشرفت و ترقی است. پایستگی فرد در طلب مفاهیم، ایده‌ها یا فناوری‌های تازه، توانایی وی برای تغییر یا از یاد بردن آموخته‌ها،  توانایی فرد در خودآموزی یا یادگیری به تنهایی، عزم یا تصمیم شخص برای یادگیری،  توانایی وی برای یادگیری به شکل گروهی از دیگران و به همراه آنها و توانایی و تمایل فرد برای بکار گرفتن ابزارهای گوناگون یادگیری مانند دستگاه‌های صوتی یا تصویری برشمرد.

دکتر احمدرضا روشن عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دیگر سخنران این نشست سخنان خود را با موضوع "حرفه گرایی در آموزش عالی" ارائه کرد. وی در تعریف حرفه گرایی گفت: حرفه گرایی  یک فلسفه یا رویکرد آموزشی است که معتقد است محتوای برنامه درسی باید بر اساس فایده شغلی تدوین شود. وی در ادامه با اشاره به تاریخچه حرفه گرایی در ایران و جهان در نتیجه گیری سخنان خود گفت: در مورد حرفه گرایی، ما با وضعیت «توجه بیش از حد» مواجه هستیم لذا نیازمند جایگزینی رویکرد توسعه انسانی به جای رویکرد سرمایه انسانی هستیم، کارکرد دانشگاه فقط تولید سرمایه انسانی نیست و تولید سرمایه انسانی مهم ترین کارکرد دانشگاه هم نیست، لذا لازم است نظام آموزش عالی همه کارکردهایش را به خوبی انجام دهد. وی اضافه کرد کارکردهای هنجاری آموزش عالی همپای کارکردهای تکنیکال، اهمیت دارد.
در این نشست همچنین دکتر احمد سعیدی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سخنان خود به بررسی وضعیت فعلی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و مقایسه آن با کشورهای منتخب پرداخت. وی با ارائه اطلاعاتی از بازار کار دانش آموختگان دانشگاهی ایران در چند سال اخیر که از طرح رصد اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی احصاء شده بود و همچنین اطلاعات مرکز آمار ایران، به بررسی اشتغال و بیکاری آنان در مقایسه با چند کشور منتخب پرداخت.

 

کلیدواژه ها: علی باقر طاهری نیا | احمد سعیدی | اشتغال دانش آموختگان | محمدجواد صالحی | بیکاری | احمدرضا روشن | نشست تخصصی |


دفعات مشاهده: 68 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA