پیام خود را بنویسید

برگزاری ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ دوم اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

 | تاریخ ارسال: 1401/7/27 | 

ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ دوم " اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ" به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.
 


◀️ سخنرانان: 
🔸دکتر محمدجواد صالحی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
🔸دکتر مقصود فراستخواه عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
🔸دکتر عیسی منصوری معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
🔸دکتر یعقوب انتظاری عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
🔸 دکتر غلامعلی فرجادی عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 
🔸 دکتر علاالدین ازوجی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران

  
⏱️ زمان: شنبه ۳۰ مهرماه ساعت ۱۰ الی ۱۲

◀️ مکان: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  


کلیدواژه ها: نشست تخصصی | اشتغال و بیکاری |