پیام خود را بنویسید

هفته اول نشست علمی بررسی ظرفیت ها و پیش بایست های اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان


مخاطبان نشست علمی: مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی ذی ربط
مکان نشست علمی: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلفام، پلاک ۷۰، طبقه چهارم، سالن شهید قاسم سلیمانی
مدت نشست علمی: ۴ ساعت
زمان نشست علمی: این نشست علمی در دو هفته متوالی برگزار خواهد شد
هفته اول: دوشنبه ۱۴۰۱.۰۶.۱۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲


کلیدواژه ها: تولید دانش بنیان | نشست هفته اول |