بررسی هفده دستور در جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء منطقه دو پژوهشی

جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء منطقه دو پژوهشی با بررسی هفده موضوع در دفتر معاون پژوهشی وزارت علوم برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی موسسه نشست کمیسیون دائمی هیات امناء منطقه دو پژوهشی با حضور اعضای حقوقی، روسای مراکز عضو و دکتر علی خطیبی معاون اداری مالی و دکتر علی شمسی پور مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم و به میزبانی دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم و رئیس کمیسیون دائمی منطقه دو پژوهشی برگزار شد.
در ابتدای این نشست و پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید دکتر صالحی ضمن خوش آمد به اعضاء و تاکید بر مدیریت زمان جلسه به منظور بررسی تمامی دستورات پیشنهادی جلسه را آغاز نمود. سپس دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر هیات امناء منطقه دو پژوهشی به قرائت دستور جلسه پرداخت.
در این نشست هفده موضوع در دستور کار قرار داشت که مصوبات آن به عنوان دستور جلسه هیات امنای منطقه دو پژوهشی مورد بحث و بررسی اعضای هیات امنا قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها: هیات امنا منطقه دو پژوهشی | کمیسیون دائمی منطقه دو پژوهشی |