پیام خود را بنویسید
 

نشانی و تلفن

 | تاریخ ارسال: 1389/10/11 | 
نشانی پستی موسسه: ایران - تهران - خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) - خیابان گلفام - پلاک ۷۰ - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  • تلفن: ۱۷-۲۲۰۱۰۶۱۶-۲۱-۹۸+
  • نمابر: ۲۲۰۵۰۳۳۸-۲۱-۹۸+
  • رایانامه: infoirphe.ac.ir
  • کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۴۸۶