پیام خود را بنویسید

پادکست‌ها

قسمت چهارم پادکست حکمرانی در عمل
میهمان این قسمت: دکتر احمدرضا روشن عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی
موضوع: حکمرانی آموزش عالی