کتاب بازاندیشی آموزش مهندسی منتشر شد

کتاب بازاندیشی آموزش مهندسی رویکرد CDIO توسط دکتر یعقوب انتظاری عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر حسن محجوب عشرت آبادی ترجمه و به همت انتشارت موسسه منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در یازده فصل تدوین شده است و مترجمان در قسمت هایی از پیشگفتار چنین بیان کرده اند:

در محیطی که به طور فزاینده ای بر پیچیدگی فناوری، محصولات، فرآیندها و سامانه ها استوار است، هدف از آموزش مهندسی، ارائه آموزش مورد نیاز جهت تبدیل شدن به مهندسان موفق و متخصصان فنی است که دارای آگاهی اجتماعی و گرایش به ایجاد نوآوری باشند. این مجموعه مرکب از بینش، دانش، مهارت و ویژگی هایی برای تقویت بهره وری، کارآفرینی و برتری شناختی است. همیشه یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران، مدیران و صاحبان صنایع بزرگ و کوچک قابلیت های مهندسین بوده است. در چند دهه گذشته، رهبران و روسا در دانشگاه، صنعت و دولت به ضرورت انجام اصلاحات در آموزش های مهندسی پی برده اند. انتقاد ضمنی به آموزش مهندسی کنونی به جهت الویت دادن به آموزش های نظری، از جمله ریاضیات، علوم پایه و عدم توجه به مهارت هایی مانند طراحی، کار تیمی و ارتباطات است. رویکرد "سی.دی.آی.او" براساس نظر ذینفعان جهت شناسایی نیازهای یادگیری دانشجویان در یک برنامه و ایجاد ترتیبی از تجربیات یادگیری یکپارچه برای برآورده سازی این نیازها بنا شده است. هدف از به کارگیری این روش بهبود کیفیت و ماهیت آموزش مهندسی است.


 


کلیدواژه ها: بازاندیشی آموزش مهندسی | دکتر یعقوب انتظاری |

دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA