با حضور اعضا: جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء منطقه دو پژوهشی برگزار شد

جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء منطقه دو پژوهشی در دفتر معاون پژوهشی وزارت علوم برگزار شد

 
به گزارش روابط عمومی موسسه نشست کمیسیون دائمی هیات امناء منطقه دو پژوهشی با حضور اعضای حقوقی، روسای مراکز عضو و دکتر قاسم عمو عابدینی معاون آموزشی و دکتر علی شمسی پور مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم و به میزبانی دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم و رئیس کمیسیون دائمی منطقه دو پژوهشی برگزار شد.
در ابتدای این نشست و پس از تلاوت آیایتی از کلام اله مجید دکتر صالحی ضمن خوشآمد به اعضا، انتصاب روسای جدید پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و مرکز تحقیقات جمعیت کشور را تبریک گفت، در ادامه دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر هیات امنا منطقه دو پژوهشی ضمن عرض تبریک عید غدیر خم به قرائت دستور جلسه پرداخت.
در این نشست ۱۳ موضوع در دستور کار قرار داشت که اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ موسسات عضو،  بودجه تفصیلی ۱۴۰۱و برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مهمترین عناوین مورد بررسی بود.
در این جلسه همچنین تدوین برنامه های راهبردی موسسات عضو متناسب با ماموریت های ویژه مندرج در احکام روسای موسسات عضو و توجه به سیاست های ابلاغی از سوی معاونت های وزارت عتف مورد تاکید قرار گرفت. 


 

کلیدواژه ها: هیات امناء منطقه دو پژوهشی | کمیسیون دائمی منطقه دو |