پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌کند: پنل تخصصی بررسی سیاست های مناسب آموزش عالی در ارتباط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت


پنل تخصصی بررسی سیاست های مناسب آموزش عالی در ارتباط با قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت"

سخنرانان:
🔸 دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
🔸دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی 
🔸دکتر فریده حق بین سرپرست دانشگاه الزهرا (س) 
🔸دکتر محمدجلال عباسی شوازی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران 
🔸دکتر مسعود عالمی نیسی سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت کشور 
🔸مهندس علی سعیدی خیر آموزش عالی
🔸دکتر حسین محمودیان عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
🔸دکتر یعقوب انتظاری مدیر گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
🔸 مدیر پنل: دکتر مقصود فراستخواه مدیر گروه برنامه ریزی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  
زمان: یکشنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۱۱
مکان: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی