پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

دکتر طاهری نیا در گفتگو با خبرگزاری فارس: جاماندن دانشگاه‌ها ار سهم قانونی زیرنظام‌‌های مهارتی/ لزوم بازنگری مفهوم آموزش‌های مهارتی

رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های رسیدن به افزایش سهم مهارت آموزی، تحول دروس دانشگاهی است، گفت: بازنگری هدفمند و موثر در سرفصل برنامه‌های درسی و آموزشی، توجه به مهارت‌های مبتنی بر مشاغل آینده و تدوین پیوست نوآوری و ظرفیت اشتغال پذیری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

 
 

به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر علی‌باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه روزآمدسازی، بازنگری هدفمند و موثر برنامه‌های درسی  باید در دستور کار وزارت علوم قرار گیرد، گفت: در قانون برنامه توسعه ششم، سهم زیرنظام‌ مهارتی یعنی دانشگاه‌های فنی و حرفه ای و علمی کاربردی برای سال ۱۴۰۰ سی درصد پیش بینی  شده بود و این در حالی است که این میزان درحال حاضر کمتر از ۲۰ درصد است.
وی با اشاره به دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی که زیرنظام‌های مهارتی وزارت علوم هستند، گفت: دلایل متفاوتی برای کاهش حضور دانشجویان در این زیرنظام ها و در نتیجه عدم تحقق نصاب ۳۰درصد وجود دارد، بروز این پدیده به عدم وجود ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌ها برنمی‌گردد. به نظر می رسد دلیل عمده این است که میزان درخواست برای تحصیل کم شده است. این میزان در سال‌های ۹۹ و ۹۸ کاهش بسیار زیادی داشته است.

 

* آموزش مهارتی با زیر نظام مهارتی تفاوت دارد

رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی خاطرنشان کرد: آموزش مهارتی با زیر نظام مهارتی متفاوت است و آنچه به نام سهم مهارت برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است سهم زیر نظام مهارتی است اما نباید آموزش مهارتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صرفا در زیرنظام‌های مهارتی دید، به عبارت دیگر این دو دانشگاه تخصصا در حوزه‌های مهارتی فعالیت می‌کنند اما دانشگاه‌های دیگر هم آموزش مهارتی دارند. اگر بخواهیم به معنای واقعی سهم آموزش مهارتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بسنجیم باید به زیرنظام‌های مهارتی، آموزش‌های مهارتی سایر دانشگاه ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که در قالب دروس عملی، فنی و کارورزی تعریف شده را نیز اضافه کنیم. 

وی با تاکید بر اینکه برای پیدا کردن آمار واقعی از سهم زیرنظام‌های مهارتی باید مفهوم آموزش‌های مهارتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازنگری کنیم، گفت: آموزش‌های مهارتی در زیرنظام‌های دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای منحصر نمی‌شود. دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی هم مهارت معلمی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آموزش می‌دهند و در این زیرنظام قرار می‌گیرند.

طاهری‌نیا با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های رسیدن به افزایش سهم مهارت آموزی، تحول دروس دانشگاهی است، گفت: بازنگری هدفمند و موثر در سرفصل برنامه‌های درسی و آموزشی، توجه به مهارت‌های مبتنی بر مشاغل آینده و تدوین پیوست نوآوری و ظرفیت اشتغال پذیری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.


 

کلیدواژه ها: دکتر علی باقر طاهری نیا | موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | زیر نظام های مهارتی |