پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

در راستای تدوین برنامه راهبردی دانشگاه تهران صورت گرفت: برگزاری نشست تبادل تجربیات و هم‌اندیشی متخصصان موسسه با تیم تدوین برنامه راهبردی دانشگاه تهران

نشست تبادل تجربیات و هم‌اندیشی متخصصان موسسه با تیم تدوین برنامه راهبردی دانشگاه به مدت ۴ ساعت در محل دانشگاه تهران برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه در این نشست که در راستای تفاهم نامه منعقده بین موسسه و دانشگاه تهران و  به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد محورهای اصلی تدوین برنامه راهبردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه ضمن بررسی برنامه‌های راهبردی اول تا سوم دانشگاه تهران، دیدگاه‌های تخصصی موسسه برای تدوین برنامه‌ای موثرتر مطرح شد. همچنین اعضا بر تدوین برنامه‌ای موثر و پاسخگو و مسئله محور با توجه به جایگاه اجتماعی دانشگاه تهران و پیوند ان با جامعه تأکید کردند.
در ادامه محور دوم موضوع کنسرسیوم دانشگاه‌پژوهی و نیاز دانشگاه‌ها به راه‌اندازی و حمایت از چنین واحدها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با توجه به ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه تهران و موسسه مقرر شد کارگاه‌های تخصصی مدیران و کارشناسان و مبادله اسناد پژوهشی و مشارکت در اجرای طرح های پایش موسسه برگزار شود.
در این جلسه دکتر یزدانی، آقای رضوی، خانم‌ها ابراهیمی و مومنی از دانشگاه تهران و دکتر سیدهادی مرجایی، دکتر محمدعلی یزدان پناه، دکتر شادی روحانی از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی حضور داشتند.

کلیدواژه ها: دانشگاه تهران | موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | برنامه راهبردی |