پیام خود را بنویسید
 

وزیر علوم: برونداد پژوهش‌ها باید قابل ارائه به شکل قانون یا آیین‌نامه باشد

وزیر علوم: برونداد پژوهش‌ها باید قابل ارائه به شکل قانون یا آیین‌نامه باشد

 
 

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، محمد علی زلفی گل روز چهارشنبه در جمع اعضای هیات علمی و کارکنان موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی اظهار داشت: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی باید اهدافی ترسیم کند که هر عضو هیات علمی از محل اعتبارات صندوق شورای عالی عتف، پژوهش های تقاضامحور انجام دهد.

وی افزود: باید برنامه های جدید تعریف کنید و هر عضو هیات علمی مربی و هدایتگری ۱۰ عضو دیگر هیات علمی را برعهده بگیرد، کلان پروژه تعریف و آن را به ۱۰ ریزپروژه دیگر تعریف کنید تا بتوانید نقش خود را به خوبی ایفا کنید.

وزیرعلوم با تاکید بر تقاضامحور بودن پژوهش ها گفت: نتیجه پژوهش باید از نوعی باشد که کیفیت، عدالت و اخلاق را در قوانین و مصوبه ها لحاظ کند.