پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

در جلسه شورای پژوهشی موسسه تصویب شد: تدوین دستور العمل شیوه اجرای طرح های پژوهشی موسسه

دستور العمل شیوه اجرای طرح های پژوهشی موسسه با رعایت انعطاف پذیری منطقی برای ساماندهی امور پژوهشی و توجه به ماموریت خاص موسسه تدوین می‌گردد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه در ابتدای نشست؛ دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ضمن تشکر از روایت منصفانه و دقیق نشست معاونین پژوهشی توسط دکتر زمانی گفت: پژوهشگاه‌ها آموزه های با ارزشی را برای تهیه دستور العمل در اختیار موسسه قرار داده اند؛ اما این آموزه‌ها بومی هر پژوهشگاه است و تدوین دستورالعمل مسئله‌ای فرایندی ـ شکلی است که می‌بایست با بهره‌گیری از تجربیات سایر پژوهشگاه‌ها اما با نگاه به فرهنگ درون سازمانی و مأموریت‌های خاص موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی تدوین شود. وی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دستوالعمل را که با تعیین اعضای کمیته‌ای برای تعیین چارچوب کلی آن صورت گرفت، انعطاف پذیری دانست به طوری که علاوه بر سامان یابی امور پژوهشی سبب افزایش بهره‌روی و انگیزه پژوهشگران و کاهش موانع پژوهش در موسسه ‌شود.
در این نشست که با حضور اعضای شورا برگزار شد؛ تدوین دستور العمل شیوه اجرای طرح های پژوهشی موسسه با رعایت انعطاف پذیری منطقی برای ساماندهی امور پژوهشی و توجه به ماموریت خاص موسسه نیز به تصویب اعضا رسید.
 


 

کلیدواژه ها: علی باقر طاهری نیا | شورای پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی |