پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

با ابلاغ مقام عالی وزارت صورت گرفت: واگذاری مسئولیت مطالعه، تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه در بخش علوم، تحقیقات و فناوری به موسسه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ابلاغی مسئولیت مطالعه، تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه در بخش علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت عتف) را به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی واگذار کرد.

 
 
به گزارش روابط عمومی موسسه در این ابلاغ که خطاب به دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه صادر شده آمده است: با عنایت به سوابق ۵۴ ساله آن موسسه در زمینه تدوین برنامه های توسعه آموزش عالی و برخورداری آن موسسه از گروه‌های مطالعاتی ذیربط، مسئولیت مطالعه، تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه در بخش علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت عتف) به آن موسسه محول می شود. انتظار می رود با مشارکت فعال معاونت ها، مراکز، دفاتر تابعه ستادی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انجام مطالعات پشتیبان و آسیب شناسی برنامه های توسعه اول تا ششم، اهداف و سیاست ها و شاخص‌های مناسب برای تحول در آموزش عالی کشور براساس اسناد فرادستی بویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سند تحول دولت مردمی تدوین و فراهم شود.

کلیدواژه ها: دکتر علی باقر طاهری نیا | برنامه هفتم توسعه | موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی |