پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

در جلسه شورای پژوهشی موسسه مصوب شد: تشکیل شورای سیاستگذاری آمار آموزش عالی در موسسه


به گزارش  روابط عمومی  موسسه شورای پژوهشی موسسه با حضور اعضا تشکیل جلسه داد. در ابتدای این جلسه دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه با اشاره به  برخی از اقدامات و تصمیمات موسسه از جمله انتشار گزارش فعالیت های صد روزه، افتتاح سالن همایش در هفته آینده و ارائه گزارش های تخصصی در اجلاس معاونین آموزشی دانشگاهها در تیرماه سال جاری، از تشکیل شبکه متخصصین آموزش عالی در آینده نزدیک خبر داد و تاسیس این شبکه را یکی از اقدامات مهم در امور پژوهشی موسسه دانست. طاهری نیا از الزامات مهم برای جلب متخصصان در این شبکه را معرفی و هویت بخشی به میزهای پژوهشی از طریق ارائه موضوعات جدید و مسئله محور  ذکر کرد.
 در ادامه این جلسه با بحث و اظهار نظر اعضا با  تشکیل شورای سیاستگذاری آمار آموزش عالی در موسسه موافقت شد. از جمله کارکردهای مهم این شورا سیاستگذاری کلان و راهبردی نظام آمار آموزش‌عالی  در حوزه الویت های آماری، توسعه، امنیت و ارائه خدمات سطح دسترسی و محرمانگی داده‌ها ذکر شده است.

کلیدواژه ها: شورای پژوهشی | موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | شورای سیاستگذاری آمار آموزش عالی |