پیام خود را بنویسید
 

گزارش عملکرد صد روزه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد

برای نخستین بار در موسسه؛ گزارش عملکرد صد روزه از شروع به فعالیت دوره مدیریتی جدید موسسه منتشر شد.

 

 
به گزارش روابط عمومی موسسه این گزارش فعالیتهای موسسه را در دوره زمانی بیستم آذرماه لغایت پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ منعکس می کند و دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه در بخش هایی از مقدمه گزارش چنین بیان کرده است: این گزارش مشتمل بر مهم‌ترین اقداماتی است که در این بازه زمانی از اولویت اقدام برخوردار بوده و از میان اقدامات صورت گرفته به برخی از مهم‌ترین آنها به این شرح اشاره می‌کنم:
  • • تلاش برای کاربست بروندادهای پژوهشی از طریق تولید گزارش‌های سیاستی و انتشار نمون برگ «ازما»
  • • ساماندهی نیروی انسانی موجود و ساماندهی فضای فیزیکی و ایجاد سالن همایش‌های مؤسسه
  • • پیگیری و تلاش برای بهبود منابع مالی مؤسسه
  • • تلاش برای توسعه شبکه تعاملات برون‌سازمانی و شناساندن هر چه بیشتر مأموریت‌ها و ظرفیت‌های مؤسسه
رئیس موسسه در ادامه اشاره کرده است: یکصد روز را پشت سرگذاشتیم و روزهای بیشتری را انشاء‌الله پیش رو داریم و بنا داریم در روزهای پیش رو تصمیمات مهم‌تر و اقدامات ماندگارتری را رقم بزنیم.
  • • تقویت منابع انسانی بویژه جذب اعضاء محترم هیأت علمی
  • • ایجاد شبکه متخصصان آموزش عالی کشور
  • • تدوین بخش آموزش عالی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
  • • تدوین برنامه راهبردی سوم مؤسسه
  • • انجام گزارش‌های تخصصی و تولید گزارش‌های سیاستی در راستای پاسخ به مسائل مورد نظر ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله امور اولویت‌دار گام دوم مدیریت مؤسسه خواهد بود.
 
متن کامل گزارش عملکرد صد روزه موسسه را می توانید، اینجا دریافت کنید.

کلیدواژه ها: گزارش عملکرد موسسه چژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | گزارش عملکرد صد روزه | روابط عمومی موسسه |