پیام خود را بنویسید
 

خبرگزاری ایرنا: ایجاد شبکه «شماع» در آموزش عالی/پیشنهاد گروهی شدن پایان‌نامه‌ها

تهران- ایرنا- رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از راه‌اندازی شبکه متخصصان آموزش عالی "شماع" و پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر گروهی شدن پایان‌نامه‌های دانشجویی خبر داد.


به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، علی‌باقر طاهری نیا روز دوشنبه در نشست خبری که در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد، افزود: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به مثابه کانون تفکر آموزش عالی، بیش از نیم قرن سابقه دارد. این موسسه کانون تفکر آموزش عالی محسوب می شود، به این معنا که کانون تصمیم ساز و متولی انجام مطالعات بنیادین برای تحول در آموزش عالی است.

وی ادامه داد: یکی از ماموریت های موسسه، دانشگاه پژوهی است، به معنای اینکه نهاد دانشگاه برای مدیریت درست، نیاز به مطالعات میدانی دارد تا تصمیم های دانش پایه اتخاذ کند. در سطح وزارت علوم اتخاذ تصمیم های دانش پایه مبتنی بر مطالعات انجام شده در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است.


 


کلیدواژه ها: دکتر علی باقر طاهری نیا | خبرگزاری ایرنا |