پیام خود را بنویسید
 

خبرگزاری مهر: شبکه متخصصین آموزش عالی راه اندازی می شود

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از راه اندازی شبکه متخصصین آموزش عالی خبر داد.


به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر طاهری نیا صبح امروز در نشست خبری با اشاره به برنامه‌ها و سیاست‌های جدید مؤسسه مذکور گفت: این مؤسسه ۵۴ ساله بوده و بیش از نیم قرن سابقه دارد و در واقع به عنوان کانون تفکر آموزش عالی ایفای نقش می‌کند. کانون تفکر آموزش عالی یعنی کانون تصمیم ساز، کانونی که متولی انجام مطالعات بنیادین برای تحول در آموزش عالی است.

وی ادامه داد: مؤسسه دارای گروه‌های پژوهشی است که متناسب با نیاز آموزش عالی راه اندازی شده است و در واقع مؤسسه یک نقش ریل گذار بنیادین را برای آموزش عالی کشور دارد.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی افزود: بر اساس اساسنامه مؤسسه بند ۱۸ از ماده ۲ یکی از مأموریت‌های مؤسسه مشارکت مؤثر در برنامه توسعه آموزش عالی است.

وی به دانشگاه پژوهی به عنوان مأموریت دیگر مؤسسه اشاره کرد و گفت: دستگاه‌ها و نهادها برای مدیریت درست نیاز به مطالعات روشمند دارند تا تصمیمات دانش پایه ای بگیرند که مبتنی بر مطالعات مؤسسه است.


 


کلیدواژه ها: خبرگزاری مهر | دکتر علی باقر طاهری نیا |