پیام خود را بنویسید
 

خبرگزاری فارس: موسسه پژوهش و برنامه ریزی متولی مطالعات تحول آموزش عالی است

رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از نقش زیربنایی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برای آموزش عالی کشور خبر داد.


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، علی‌باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با سابقه ای افزون بر ۵۴ سال به مثابه کانون تفکر آموزش عالی است به این معنا که با دارا بودن گروه‌های پژوهشی تخصصی در حوزه آموزش عالی کانون تصمیم ساز و متولی انجام مطالعات بنیادین برای تحول در آموزش عالی است.

وی یکی از ماموریت های موسسه را دانشگاه پژوهی دانست، به این معنی که نهاد دانشگاه برای مدیریت درست، نیاز به مطالعات میدانی دارد تا تصمیم های دانش پایه اتخاذ کند. در سطح وزارت علوم اتخاذ تصمیم های دانش پایه مبتنی بر مطالعات انجام شده در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است.
 


کلیدواژه ها: دکتر علی باقر طاهری نیا | خبرگزاری فارس |