پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

بازدید هیات رئیسه مؤسسه از سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

رئیس و معاونین موسسه از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید کردند.

 
به گزارش روابط عمومی مؤسسه دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس، دکتر مهدی دهمرده معاون توسعه مدیریت و منابع و دکتر اصغر زمانی از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند. 
هیات رئیسه موسسه در این بازدید که دکتر جواد صالحی مدیر کتابخانه و انتشارات موسسه نیز حضور داشت، ضمن حضور در غرفه موسسه در سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از غرفه‌های گوناگون نمایشگاه از جمله غرفه موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، انتشارت جهاد دانشگاهی، انشارات دانشگاه تهران و پیام نور و انتشارات مکتب شهید سلیمانی نیز بازدید به عمل آوردند.

 

کلیدواژه ها: دکتر علی باقر طاهری نیا | دکتر جواد صالحی | دکتر مهدی دهمرده | دکتر اصغر زمانی | نمایشگاه بین المللی کتاب تهران |