پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

سخنرانی رئیس، معاون پژوهشی و مدیران گروههای موسسه در نشست تخصصی: سنجش و ارزیابی آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه، دکتر اصغر زمانی معاون پژوهشی، دکتر مقصود فراستخواه و دکتر رضا منیعی مدیران گروه‌های پژوهشی و دکتر حمید جاودانی عضو هیات علمی موسسه در نشست تخصصی "سنجش و ارزیابی آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی" سخنرانی می کنند.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست تخصصی به همت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در روز سه‌شنبه، سوم خردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۹ به دو صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.
در این نشست دکتر طاهری نیا رئیس موسسه سخنرانی خود را با موضوع: بنیان های نظری آئین نامه ارتقاء و تحولات دانش، علم و فناوری ارائه می دهد. دکتر اصغر زمانی معاون پژوهشی موسسه نظرات خود را در خصوص نظام ارتقاء استادان در دیگر کشورها بیان می کند. همچنین دکتر حمید جاودانی عضو هیات علمی گروه مطالعات مدیریت موسسه در مورد آزادی آکادمیک دانشگاه و دانشگاهیان و ضعف برنامه های پژوهشی در پرتواجرای آئین نامه ارتقاء سخنرانی می کند و دکتر مقصود فراستخواه و دکتر رضا منیعی مدیران گروه های پژوهشی برنامه ریزی آموزش عالی و آینده پژوهی و نظریه پردازی در آموزش عالی در خصوص غیبت اجتماعات علمی در تدوین و اجرای آئین نامه ارتقاء و اعضای هیات علمی مراکز ستادی و آئین نامه ارتقا سخنرانی خواهند نمود.


همچنین محورهای اصلی این نشست عبارتند از :
– سناریوهای آینده علم و تأثیر آن در شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های علمی
– بنیان‌های نظری آیین نامه ارتقاء و تحولات دانش، علم و فناوری
– آیین نامه ارتقاء و نظام انتظارات درونی و بیرونی
– نظام ارتقاء استادان در دیگر کشورها
– بازخوانی کارنامه آیین نامه ارتقاء در چهار دهه اخیر
– از جلوه‌های فرمالیسم تا سیطره کمیت در آیین نامه ارتقاء
– اعضای هیئت علمی مراکز ستادی و آیین نامه ارتقاء
– جایگاه فعالیت‌های بین‌المللی نهادهای آکادمیک در آیین نامه ارتقاء
– مناسبات فرادست و فرودست در اجرای آیین نامه ارتقاء
– غیبت اجتماعات علمی در تدوین و اجرای آیین نامه ارتقاء
– غیبت جنسیت در آیین نامه ارتقاء
– آیین نامه ارتقاء و پاسخگویی به نیازهای دولت، جامعه و صنعت
– آزادی آکادمیک دانشگاه و دانشگاهیان و غیبت برنامه‌های پژوهشی در پرتو اجرای آیین نامه ارتقاء

شایان ذکر است این مراسم از طریق صفحه اسکای‌روم مؤسسه به نشانی https://b۲n.ir/iscs و صفحه اینستاگرام مؤسسه به نشانی instagram.com/iscs.ac.ir بصورت مجازی پخش خواهد شد.

 

کلیدواژه ها: دکتر فراستخواه | دکتر منیعی | دکتر زمانی | دکتر طاهری نیا | نشست تخصصی |