پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند


 

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند:


نقد و بررسی کتاب: استادانِ استادان چه کردند؟
باحضور: نویسنده کتاب: دکتر مقصود فراستخواه استاد موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی

اعضای میزگرد:
◄ دکتر محمود مهرمحمدی
◄ دکتر محمد عطاران
◄ دکتر شهرام یوسفی فر

دبیر نشست: دکتر زهرا نیک‌نام
• زمان: چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
• ساعت: ۱۴ الی ۱۶
 

کلیدواژه ها: دکتر مقصود فراستخواه | نقد و بررسی کتاب | دکتر شهرام یوسفی فر | دکتر محمد عطاران | دکتر محمود مهرمحمدی | دکتر زهرا نیک‌نام |