پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

دکتر طاهری نیا در جلسه کارگروه برنامه راهبردی سوم: برنامه راهبردی سوم نوآورانه و کارآمد تدوین شود

به گزارش روابط عمومی موسسه جلسه کارگروه تدوین سومین برنامه راهبردی موسسه با دستور جلسه؛ بررسی و نهایی سازی چشم انداز و ماموریت های موسسه در برنامه راهبردی سوم و چالش های روزآموزش عالی مرتبط با ماموریت های موسسه برگزار شد.
دکتر طاهری نیا رئیس موسسه در این جلسه گفت: برنامه راهبردی سوم موسسه به واسطه مبانی علمی قوی، روشمندی و کارآمدی سرآمد برنامه های راهبردی باشد. وی در ادامه تصریح کرد در برنامه راهبردی سوم افزون بر مفاد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سند تحولی دولت مردمی،  برنامه وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی نیز به خوبی دیده شود.

کلیدواژه ها: دکتر طاهری نیا | برنامه راهبردی |