پیام خود را بنویسید
 

چاپ کتاب تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران

کتاب تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر جعفر توفیقی داریان تآلیف و توسط انتشارت موسسه منتشر شد.
 

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب به منظور ثبت و ضبط تجربیات مدیریتی دکتر جعفر توفیقی وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری نگاشته شده است. 
احمد داوری اردکانی ویراستار کتاب در پیشگفتار چنین بیان کرده است: 
طرح تدوین تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران، به منظور ثبت و ضبط خاطرات، دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و تجربیات وزرای علوم، تحقیقات و فناوری از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در جریان مذاکره با آقای فریدون رحیم‌زاده مدیرکل وقت دفتر مطالعات اجتماعی و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شکل گرفت، که از حمایت و پشتیبانی ایشان در جهت اجرای مرحله اول طرح، یعنی مطالعات زمینه‌ای برخوردار شد.
پس از انجام مطالعات زمینه‌ای، که با تغییر دولت و به تبع آن تغییر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرین و همراه بود، مناسب دیده شد که به عنوان نخستین گام در تدوین تاریخ شفاهی آموزش عالی، نسبت به ثبت و ضبط تجربیات مدیریتی آقای جعفر توفیقی، که به تازگی از مسئولیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فراغت یافته بودند، اقدام شود، که خوشبختانه این پیشنهاد با اقبال ایشان مواجه شد، تا آنجا که اولین جلسه مصاحبه در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۸۴، یعنی کمتر از یک ماه از پایان مسئولیتشان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آغاز شد و تا نهم بهمن ماه همان سال به طور مرتب ادامه یافت. 
ویرایش متن مصاحبه‌ها مبتنی بر پیش نویس های مستخرج از ضبط صوت طی سال ۱۳۸۵ به انجام رسید، با اینهمه به دلیل آنکه در خصوص چاپ و انتشار این مجموعه از مصاحبه‌ها تصمیم روشنی اعلام نشده بود، این اقدام به مدت ۱۵ سال معوق ماند. تا اینکه در جریان تدوین و انتشار صورتجلسات نشست‌های رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در سال ۱۳۹۹، پیشنهاد چاپ و انتشار این مجموعه از گفت‌وشنودهای مرتبط با هشت سال مدیریت آقای توفیقی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با ایشان در میان گذاشته شد، که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و به این لحاظ متن کامل مصاحبه برای ملاحظه و تأیید مجموعه برای قرار گرفتن در فرایند چاپ و انتشار، در اختیارشان قرار گرفت، و پس از دریافت معدود اصلاحات مورد نظر مشارالیه، و اعمال اصلاحات مورد نظر، متن حاضر جهت صفحه‌آرائی و فراهم آوردن دیگر مقدمات لازم برای چاپ در اختیار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی قرار گرفت.

کتاب تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران ، در ۴۳۷ صفحه و با قیمت یک میلیون و پانصد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.

   

کلیدواژه ها: فریدون رحیم‌زاده | احمد داوری اردکانی | تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران | دکتر جعفر توفیقی داریان |