پیام خود را بنویسید
 

با حضور اعضا: اولین جلسه مجمع پژوهشگاههای ملی کشور در سال جدید برگزار شد

اولین جلسه مجمع پژوهشگاههای ملی کشور در سال جدید با حضور اعضای مجمع برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی موسسه در این نشست که در فضای مجازی و با حضور روسای پژوهشگاهها و موسسات پژوهشی عضو مجمع برگزار شد. در ابتدای نشست دکتر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر مجمع پژوهشگاههای ملی کشور ضمن خیرمقدم به حضور آقایان دکتر احمد شعبانی و دکتر محمدحسن بازیار سرپرستان جدید پژوهشگاههای شیمی و مهندسی شیمی و زلزله و مهندسی زلزله از زحمات جناب آقایان دکتر امیدخواه و دکتر جعفری روسای پیشین این پژوهشگاهها تقدیر کرد و از پیگیری مصوبات پیشین مجمع و پیگیری های صورت گرفته توسط دبیرخانه مجمع گزارشی ارائه داد. سپس دکتر سروش قاضی نوری رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مورد نقش موسسات پژوهشی در توسعه نظام ملی نو آوری و حل چالش های کشور  و بررسی اصلاحات لازم در آیین نامه جامع مدیریت موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری مطالب  خود را ارائه و مقرر شد اعضای مجمع نظرات خود را در خصوص آئین نامه مذکور ارائه نمایند و پس از آن نسبت به جمع بندی و ارسال نظرات به وزارت علوم اقدام شود.

گفتنی است دبیرخانه مجمع پژوهشگاههای ملی کشور در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مستقر است و این مجمع با هدف ارتقای جایگاه نهادها و اعضای هیئت‌علمی پژوهشی در وزارت عتف و کشور؛ هماهنگی و همکاری میان نهادهای پژوهشی؛ محوریت بخشیدن به نقش پژوهشگاه ها در حل مسائل کلان ملی؛ کنش و واکنش یکپارچه در زمینه سیاست‌های ملی و بخشی پژوهش،‌ فناوری،‌ و نوآوری و دیگر سیاست‌های تأثیر گذاری در این زمینه؛ شناسایی و کاربست دارایی‌ها و مزیت‌های استراتژیک سازمانی برای پیشبرد پژوهش،‌ فناوری،‌ و نوآوری در وزارت عتف و کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ تشکیل و شانزده پژوهشگاه و موسسه پژوهشی ملی عضو آن هستند.

 


کلیدواژه ها: دکتر طاهری نیا | موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | مجمع پژوهشگاههای ملی کشور |