پیام خود را بنویسید
 

با ارسال نامه ای به دبیر هیأت دولت صورت پذیرفت: معرفی دکتر علی باقر طاهری نیا به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت علوم برای تدوین گزارشات عملکرد

از سوی وزارت علوم دکتر طاهری نیا به عنوان نماینده تام الاختیار این وزارتخانه در راستای تدوین گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی معرفی شد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه در این نامه که از سوی دکتر علی شمسی پور مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی خطاب به دکتر علی بهادری جهرمی دبیر هیأت دولت ارسال شده است دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به عنوان نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پیگیری سریعتر روند گزارشات عملکرد دستگاههای اجرایی معرفی شد.