پیام خود را بنویسید
 

به منظور تبادل ایده ها و تجارب در حوزه ارزیابی آموزش عالی صورت گرفت: دیدار دکتر طاهری نیا و دکتر بازرگان استاد دانشگاه تهران

دکتر علی باقر طاهر نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر عباس بازرگان استاد دانشگاه تهران و دبیر دائمی کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی دیدار کردند.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه در این دیدار دکتر عباس بازرگان و دکتر طاهری نیا رییس موسسه درخصوص ایده ها و تجارب خود در حوزه ارزیابی آموزش عالی با یکدیگر گفتگو کردند. در این دیدار دکتر بازرگان با اشاره به حوزه ماموریت موسسه و ضرورت ایفای نقش در عرصه های منطقه و بین المللی خواستار توسعه فعالیت و برنامه های موسسه به سطح کشورهای همسایه و منطقه شد. جلب مشارکت دانشگاهها و گروه های آموزش عالی در ماموریت های موسسه از دیگر مسائل مورد نظر وی بود.
بنیانگذار آمار آموزش عالی با اشاره به فعالیت حدود هفت گروه آموزش عالی در دانشگاهها خواستار بهره گیری از ظرفیت همه آنها شد.
در ادامه این نشست دکتر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با قدردانی از حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر بازرگان در موسسه، از سوابق ارزشمند و درخشان ایشان در حوزه آموزش عالی و تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ ارزیابی آموزش عالی قدردانی نمود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع شبکه متخصصان آموزش عالی، از سازماندهی متخصصان و نخبگان آموزش عالی در قالب میزهای پژوهشی و تحت عنوان شبکه متخصصان آموزش عالی یاد کرد و ابراز امیدواری نمود این شبکه به ارائه ایده های نوآورانه و تحولی در آموزش عالی کشور کمک کند.

 

کلیدواژه ها: دکتر علی باقر طاهری نیا | دکتر عباس بازرگان | کنفرانس ارزیابی کیفیت |