پیام خود را بنویسید
 

مصاحبه دکتر طاهری نیا با صدا و سیما همزمان با آغاز از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاهها

دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی همزمان با آغاز از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاهها با برنامه فوتون شبکه چهارم سیما مصاحبه کرد.

 

کلیدواژه ها: برنامه فوتون | شبکه چهارم | دکتر علی باقر طاهری نیا |